Zaprawiarka do zboża w każdym gospodarstwie

Odpowiednia ochrona ziarna to niezwykle istotna kwestia. Nasiona zaprawione przed siewem wykazują większą zdolność kiełkowania, a więc i większe plony. Z kolei po zbiorach ziarna powinny zostać odpowiednio zakonserwowane, aby w nienaruszonym stanie przetrwać jesień i zimę. Najlepszą maszyną do tego zadania jest zaprawiarka do zboża.

Zaprawiarki do zboża – dla lepszego kiełkowania

Zaprawiarka do zboża dzięki niewielkim gabarytom jest urządzeniem bardzo praktycznym i uniwersalnym. Zaprawiarka do zboża służy do zaprawiania nasion przed wysiewem przy pomocy zapraw nasiennych (np. proszkowych, płynnych). Odpowiednio zaprawione przed wysiewem zboże charakteryzuje się dużą siłą kiełkowania, co jednocześnie wpływa na przyszłe zbiory. Zaprawiarkę do zboża można wykorzystać też do ochrony i zakonserwowania ziaren po zbiorach.

Wydajność i jakość – zaprawiarka do zboża

Zaprawiarka do zboża powinna charakteryzować się wysoką wydajnością zaprawiania i wysokim stopniem pokrycia ziaren wykorzystanym produktem. Ważna jest równomierność z jaką zaprawa nasienna jest nanoszona na ziarna. Istotna jest także łatwość obsługi, dzięki czemu praca będzie szybka i wydajna. Zaprawiarki do zboża dostępne w sprzedaży spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa.
Zaprawiarki do zboża to rozwiązanie dla każdego gospodarstwa. Model i rozmiary maszyny można dobrać do potrzeb i wielkości gospodarstwa rolnego. Są one wykorzystywane także w Centralach Nasiennych.