Zakładanie i projektowanie ogrodów — małopolskie usługi ogrodnicze

Projektowanie ogrodów w małopolskim odbywa się zawsze w kilku etapach, z których pierwszy polega na niczym innym jak na wizycie w plenerze. Ma ona na celu ukazanie potencjału miejsca, a także konfrontacji wizji klienta z możliwościami, jakie dany teren kryje w sobie. 

Projektowanie ogrodów w małopolskim — ile potrzeba projektów wstępnych?

Po zapoznaniu się podczas wizji lokalnej z mapami, planami projektowanego terenu, wykonaniu określonych pomiarów — w ramach projektowania ogrodów w małopolskim, dopracowuje się warunki współpracy i warianty projektowe, a także wycenia prace. Dopiero wtedy opracowuje się wstępnie 3 wersje projektu. Uwagi do projektu mogą być  nanoszone na podstawie uwag przesłanych drogą mailową, telefoniczną bądź też konsultacją bezpośrednią. Zwykle opracowuje się 3 wersje dokumentacji ogrodu, a dopieszcza się jeden.

Jakie dokumenty potrzeba zgromadzić podczas projektowania ogrodów  w małopolskim?

Ostateczna wersja projektu ogrodu, zostaje wykorzystana do sporządzenia właściwej dokumentacji terenów zielonych. W ramach projektowania ogrodów w małopolskim nanosi się zmiany na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wraz z naniesionym budynkiem mieszkalnym. Następnie wykonuje się niezbędne zdjęcia terenu, newralgicznych miejsc działki i opisuje się je na planie, zgodnie z przyjętymi na etapie wstępnym założeniami.

Na czym kończą się prace projektowania ogrodów w małopolskim?

Prace nad projektowaniem ogrodów w małopolskim kończą się opracowaniem wizualizacji zagospodarowania danej przestrzeni w układzie funkcjonalno-przestrzennym z uwzględnieniem dopasowanym pod zlecenie doborem gatunkowym. Na każdym etapie zleceniodawca czynnie uczestniczy w tworzeniu swojej wymarzonej przestrzeni w ogrodzie, przed domem, czy firmą. Dokonywanie zmian jest możliwe aż do ostatnich szlifów w powstałej ilustracji przestrzennej ogrodu.

Ostatecznie klient otrzymuje rzut terenu w skali 1:100 jako koncepcję zagospodarowania obszaru objętego zleceniem wraz z wrysowanymi i podpisanymi roślinami oraz innymi projektowanymi elementami. Do tego dołączany jest projekt techniczny nasadzeń roślinnych, z dokładną ilością rozstawą i rodzajem roślin, a także schemat oświetlenia z rodzajem proponowanych lamp ogrodowych i nawierzchni. W przypadku schematu nawierzchni podaje się zestawienie np. ilości powierzchni przeznaczonych np. pod trawniki czy rabaty pomocnych na etapie wyceny prac. Oczywiście nie może zabraknąć stworzonej wizualizacji spinającej powyższe informacje w jedną całość.