Wapno węglanowe: czym jest i do czego służy?

Wapno węglanowe to jeden z typów nawozów wapnowych, które pomagają zwiększyć plony i podnieść ich jakość. Dodatkowo może także podnosić odporność roślin na przemarzanie. Jest też pomocny podczas regulacji odczynu gleby. Wapno węglanowe jest naturalnym nawozem produkowanym najczęściej z kredy pylistej, kredy pastewnej albo mączki wapiennej lub kredy jeziornej. Tego typu nawozy powstają w trakcie…